BCC - More than A Good Partner

[tintuc] To be honest, BCC was officially built in 2014 by a group of welding engineers from the Hanoi University of Science and Technology (HUST)

We are all in the same boat on the passionate ocean of engineering and manufacturing technology. Since its establishment in 03/2010, and was strengthened in 2014, BCC has already decided to become the Expert of Abrasion-Resistance Solutions, Repairs & Maintenance Services in the field of Heavy Industries. BCC gradually became the Manufacturer & Supplier:

We believe that our solutions are second to none in terms of durability, reliability, flexibility and cost-effectiveness in Vietnam.


For further vision, This name "BCC" is optimized from the Vietnamese name “Bao Chi”, with transformation in the psychology of business. It has been presented via the slogan:

-  “More than a good Partner!”. It's the symbol of BCC's spirit, the core value that BCC is really willing to build. In particular, it means embracing a people-centered. Quality Human is the core of the business. And BCC has been using this slogan to gain 3 direct relationships that are absolutely believed in which in order to grain sustainable development!


THE CUSTOMER RELATIONSHIP

This is the special relationship that everyone needs to build and strengthen. It was expressed in three dimensions: From short to high - From hollow to deep - From strange to friendly.

The link of “Buyer – Seller" is the first step of all no matter any organization, any company also has to start with. In this relationship, there are reflective benefits sometimes as the Buyers want to buy high-quality goods at budget prices but the Sellers was on the other hand. And that's why this relationship is very hard to get sustainable.

The Partnership: When the relationship is fostered to Partnership for development, sharing in the benefits and both strong belief in each other. And if it's maintained for the long term, we have a good partnership. Although, everything can happen beyond expectation, whenever if it does not bring for one or the other, the relationship will be shaken.

And "More than A Good Partner" is the goal that BCC gains toward. More than a good partner, we have the nature of friendship in which economic benefits do not put on the top. Understanding, empathy, mutual support and sharing are everything.

THE COLLEAGUE RELATIONSHIP

BCC luôn đặt con người là trung tâm để đặt và giải quyết vấn đề. Và Đội ngũ là máu thịt của BCC. Xây dựng đội ngũ là một trong nhưng nhiệm vụ sống còn. Nhưng câu hỏi đặt ra là tiêu chí là gì? Cơ sở nào để có được một đội ngũ vững mạnh, tin tưởng nhau, tâm huyết xây dựng.

Mối quan hệ “người cùng công ty“. Tổ chức được cấu thành từ các thành viên đến từ nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh, trình độ và niềm tin khác nhau. Bởi Vậy thông thường, chúng ta bắt đầu bằng mối quan hệ của “người cùng công ty”, là cấp độ khởi thủy và cơ bản nhất. Ở cấp độ này, đôi khi mỗi người sẽ theo đuổi một tiêu chí và mục đích rất khách nhau. Điều này xuất hiện rất nhiều ở các doanh nghiệp và tổ chức hiện tại. Nó là yếu tố làm cho các tổ chức không thể đi một cách bên vững.

Một quan hệ “Cộng sự“. Khi những “người cùng công ty” nâng cấp mối quan hệ và coi nhau là cộng sự, là đối tác trong công việc. Họ bắt đầu có những điểm chung về lợi ích kinh tê. Ở mối quan hệ này, chúng ta có xu hướng làm tốt nhiệm vụ của chúng ta để đảm bảo sẽ có một kết quả chung tốt. Và khi mối quan hệ cộng sự được duy trì và phát triển lâu bên, chúng ta sẽ có mối quan hệ “đối tác tốt“.

BCC hướng đến việc xây dựng và nâng tầm mối quan hệ “đối tác tốt” trong nội bộ của BCC. Ở đố, những người đồng nghiệp, cộng sự tốt có thể coi nhau như anh em, như bằng hữu. Và luốn tìm mọi cách, cơ hội để tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ nhau cả trong công việc và ngoài cuộc sống. Và Khi đó BCC có một cái được gọi là “GIA ĐÌNH BCC“

THE SHAREHOLDER - MEMBER RELATIONSHIP

Để đi dài, đi bên vững, BCC không thể chỉ dựa vào các thành viên sáng lập, những cổ đông ban đầu. Mà chắc chắn, BCC sẽ phải đón nhận thêm các nhà đầu tư, cổ đông mới. Và Xây dựng mối quan hệ giữa các cổng đông, thành viên sở hữu là một trong 3 mối quan hệ quan trọng mà BCC muốn xây dựng. Và đương nhiên, nó cũng sẽ phải trải qua 3 cấp độ tự cơ bản đến nâng cao.

  • Mội quan hệ “người buôn tiền, kẻ mong vốn”.
  • Mối quan hệ đối tác tin cậy
  • Và Hơn cả một đối tác tốt.

Quang Minh, Ngày 20/4/2021
Ngô Văn Trọng
Sáng lập BCC
[/tintuc]

Technical Blog